Modul:Color/codes

Aus ARK: Survival Evolved Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Dokumentation für dieses Modul kann unter Modul:Color/codes/Doku erstellt werden

return {
  ['aliceblue'] = '#f0f8ff',
  ['ankyloregion0default'] = '#b48c58',
  ['antiquewhite'] = '#faebd7',
  ['aqua'] = '#00ffff',
  ['aquamarine'] = '#7fffd4',
  ['azure'] = '#f0ffff',
  ['beige'] = '#f5f5dc',
  ['bigfoot0'] = '#b79683',
  ['bigfoot4'] = '#eadad5',
  ['bigfoot5'] = '#d0a694',
  ['bisque'] = '#ffe4c4',
  ['black'] = '#3b3b3b',
  ['blanchedalmond'] = '#ffebcd',
  ['blue'] = '#0000ff',
  ['blueviolet'] = '#8a2be2',
  ['brown'] = '#593827',
  ['burlywood'] = '#deb887',
  ['cadetblue'] = '#5f9ea0',
  ['chartreuse'] = '#7fff00',
  ['chocolate'] = '#d2691e',
  ['coral'] = '#ff7f50',
  ['cornflowerblue'] = '#6495ed',
  ['cornsilk'] = '#fff8dc',
  ['crimson'] = '#dc143c',
  ['cyan'] = '#00ffff',
  ['darkblue'] = '#00008b',
  ['darkcyan'] = '#008b8b',
  ['darkgoldenrod'] = '#b8860b',
  ['darkgray'] = '#7b7b7b',
  ['darkgrey'] = '#7b7b7b',
  ['darkgreen'] = '#224900',
  ['darkkhaki'] = '#bdb76b',
  ['darkmagenta'] = '#8b008b',
  ['darkolivegreen'] = '#556b2f',
  ['darkorange'] = '#ff8c00',
  ['darkorchid'] = '#9932cc',
  ['darkred'] = '#811c14',
  ['darksalmon'] = '#e9967a',
  ['darkseagreen'] = '#8fbc8f',
  ['darkslateblue'] = '#483d8b',
  ['darkslategray'] = '#2f4f4f',
  ['darkslategrey'] = '#2f4f4f',
  ['darktan'] = '#97694f',
  ['darkturquoise'] = '#00ced1',
  ['darkviolet'] = '#9400d3',
  ['darkwolffur'] = '#887566',
  ['deeppink'] = '#ff1493',
  ['deepskyblue'] = '#00bfff',
  ['dimgray'] = '#696969',
  ['dimgrey'] = '#696969',
  ['dinoalbino'] = '#ffffff',
  ['dinodarkblue'] = '#384262',
  ['dinodarkbrown'] = '#594d40',
  ['dinodarkergrey'] = '#595959',
  ['dinodarkgreen'] = '#2b402b',
  ['dinodarkorange'] = '#88522e',
  ['dinodarkpurple'] = '#403259',
  ['dinodarkred'] = '#592b2b',
  ['dinodarkyellow'] = '#94946b',
  ['dinodeepblue'] = '#4568d4',
  ['dinolightblue'] = '#d9e0ff',
  ['dinolightbrown'] = '#ffe0ba',
  ['dinolightgreen'] = '#e0ffe0',
  ['dinolightpurple'] = '#e4d9ff',
  ['dinolightorange'] = '#ffb694',
  ['dinolightred'] = '#ffa8a8',
  ['dinolightyellow'] = '#caca9f',
  ['dinomediumblue'] = '#5fa4ea',
  ['dinomediumbrown'] = '#948575',
  ['dinomediumgreen'] = '#789478',
  ['dodgerblue'] = '#1e90ff',
  ['dragonbase0'] = '#a0664b',
  ['dragonbase1'] = '#cb7956',
  ['dragonfire'] = '#bc4f00',
  ['dragongreen0'] = '#79846c',
  ['dragongreen1'] = '#909c79',
  ['dragongreen2'] = '#a5a48b',
  ['dragongreen3'] = '#74939c',
  ['firebrick'] = '#b22222',
  ['floralwhite'] = '#fffaf0',
  ['forestgreen'] = '#228b22',
  ['fuchsia'] = '#ff00ff',
  ['gainsboro'] = '#dcdcdc',
  ['ghostwhite'] = '#f8f8ff',
  ['gold'] = '#ffd700',
  ['goldenrod'] = '#daa520',
  ['gray'] = '#808080',
  ['grey'] = '#808080',
  ['green'] = '#008000',
  ['greenyellow'] = '#adff2f',
  ['honeydew'] = '#f0fff0',
  ['hotpink'] = '#ff69b4',
  ['indianred'] = '#cd5c5c',
  ['indigo'] = '#4b0082',
  ['ivory'] = '#fffff0',
  ['khaki'] = '#f0e68c',
  ['lavender'] = '#e6e6fa',
  ['lavenderblush'] = '#fff0f5',
  ['lawngreen'] = '#7cfc00',
  ['lemonchiffon'] = '#fffacd',
  ['lightblue'] = '#add8e6',
  ['lightbrown'] = '#776659',
  ['lightcoral'] = '#f08080',
  ['lightcyan'] = '#e0ffff',
  ['lightgoldenrodyellow'] = '#fafad2',
  ['lightgray'] = '#c8caca',
  ['lightgrey'] = '#c8caca',
  ['lightgreen'] = '#c0ffba',
  ['lightorange'] = '#ffb46b',
  ['lightpink'] = '#ffb6c1',
  ['lightred'] = '#ff756b',
  ['lightsalmon'] = '#ffa07a',
  ['lightseagreen'] = '#20b2aa',
  ['lightskyblue'] = '#87cefa',
  ['lightslategray'] = '#778899',
  ['lightslategrey'] = '#778899',
  ['lightsteelblue'] = '#b0c4de',
  ['lightyellow'] = '#fffa8a',
  ['lime'] = '#00ff00',
  ['limegreen'] = '#32cd32',
  ['linen'] = '#faf0e6',
  ['magenta'] = '#ff00ff',
  ['maroon'] = '#800000',
  ['mediumaquamarine'] = '#66cdaa',
  ['mediumblue'] = '#0000cd',
  ['mediumorchid'] = '#ba55d3',
  ['mediumpurple'] = '#9370db',
  ['mediumseagreen'] = '#3cb371',
  ['mediumslateblue'] = '#7b68ee',
  ['mediumspringgreen'] = '#00fa9a',
  ['mediumturquoise'] = '#48d1cc',
  ['mediumvioletred'] = '#c71585',
  ['midnightblue'] = '#191970',
  ['mintcream'] = '#f5fffa',
  ['mistyrose'] = '#ffe4e1',
  ['moccasin'] = '#ffe4b5',
  ['navajowhite'] = '#ffdead',
  ['navy'] = '#000080',
  ['nearblack'] = '#515151',
  ['nearwhite'] = '#ededed',
  ['oldlace'] = '#fdf5e6',
  ['olive'] = '#808000',
  ['olivedrab'] = '#6b8e23',
  ['orange'] = '#ffa500',
  ['orangered'] = '#ff4500',
  ['orchid'] = '#da70d6',
  ['palegoldenrod'] = '#eee8aa',
  ['palegreen'] = '#98fb98',
  ['paleturquoise'] = '#afeeee',
  ['palevioletred'] = '#db7093',
  ['papayawhip'] = '#ffefd5',
  ['peachpuff'] = '#ffdab9',
  ['peru'] = '#cd853f',
  ['pink'] = '#ffc0cb',
  ['plum'] = '#dda0dd',
  ['powderblue'] = '#b0e0e6',
  ['purple'] = '#800080',
  ['rebeccapurple'] = '#663399',
  ['red'] = '#ff0000',
  ['rosybrown'] = '#bc8f8f',
  ['royalblue'] = '#4169e1',
  ['saddlebrown'] = '#8b4513',
  ['salmon'] = '#fa8072',
  ['sandybrown'] = '#f4a460',
  ['seagreen'] = '#2e8b57',
  ['seashell'] = '#fff5ee',
  ['sienna'] = '#a0522d',
  ['silver'] = '#c0c0c0',
  ['skyblue'] = '#87ceeb',
  ['slateblue'] = '#6a5acd',
  ['slategray'] = '#708090',
  ['slategrey'] = '#708090',
  ['snow'] = '#fffafa',
  ['springgreen'] = '#00ff7f',
  ['steelblue'] = '#4682b4',
  ['tan'] = '#d2b48c',
  ['teal'] = '#008080',
  ['thistle'] = '#d8bfd8',
  ['tomato'] = '#ff6347',
  ['turquoise'] = '#40e0d0',
  ['violet'] = '#ee82ee',
  ['wheat'] = '#f5deb3',
  ['white'] = '#ffffff',
  ['whitesmoke'] = '#f5f5f5',
  ['wolffur'] = '#c3b39f',
  ['wyvernblue0'] = '#6281a7',
  ['wyvernblue1'] = '#485c75',
  ['wyvernpurple0'] = '#787496',
  ['wyvernpurple1'] = '#b0a2c0',
  ['yellow'] = '#ffff00',
  ['yellowgreen'] = '#9acd32'
}